Tjänster

Prototyptillverkning

Genom prototyptillverkningen får du en känsla för hur din idé kommer att se ut och uppföra sig som färdig produkt. På prototypen kan du testa egenskaper som t ex hållfasthet, form, konstruktion, tillgänglighet, färg, osv.

Vi kan fräsa eller svarva ut din prototyp i metall eller plast och med den ytbehandling som du önskar. Vilket material du sedan väljer vid prototyptillverkningen beror på flera olika faktorer. Om slutprodukten ska tillverkas i ett dyrbart material kan det t ex vara klokt att i början av prototypstadiet arbeta med billigare alternativ.

Legotillverkning i metall och plast

Söker du en legotillverkare som fräser eller svarvar dina detaljer i plast och metall?
Hos oss har du har möjlighet att lämna in legojobb från enstycksbitar till medelstora serier i t ex aluminium, rostfritt eller stål.

Du kan förvänta dig välproducerade detaljer med hög leveransprecision, tack vare en all round maskinpark, smarta produktionslösningar och en stor portion yrkesstolthet.